Základem rozvoje prodeje každé značky výrobků jsou profesionální technicko-obchodní školení pro prodejce a servisní školení pro instalatéry. Realizujeme také prezentace programů k navrhování.

Ve firmě ISKO probíhají podle potřeby ve vlastním školícím středisku v Jastrzębiu-Zdroj, ale také na přání zákazníka, v terénu.

Během školení se snažíme posluchačům předestřít užitné hodnoty výrobků, včetně jejich srovnání s jiným konkurenčním zbožím, ale také diskutujeme o dalších potencionálních velkých výhodách plynoucích z prodeje našich značek výrobků.

Prodejce by měl vědět o výrobku pokud možno vše, protože především na něm závisí prodej.

Kromě kvalitativních a užitných hodnot by pro prodejce měla být velmi důležitým argumentem možnost získat za svou práci přiměřený zisk, což je při současné cenové válce často ohroženo.

V této oblasti bychom si také měli být vědomi skutečnosti, že si „nepodřezáváme pod sebou větev“. Možnost pochopit a využít tuto skutečnost prodejcem v praxi nám vždy přináší velkou spokojenost.

Všechny naše značky disponují profesionálně zpracovanými marketingovými materiály v podobě katalogů a složek. Souhrnný marketingový katalog instalačních systémů Taur obsahuje podrobné záruční podmínky výrobce v závislosti na druhu rozvodů a na potřebách.

Spolupracujeme s výrobci softwaru na navrhování Rylik a Wereszczyński, aby mohly být naše systémy navrhovány projektanty.

Zavedli jsme autorský program na rýsování a nabízení podlahových systémů značky Taur, který na požádání zpřístupňujeme.

Zpřístupňujeme svou autorskou, tzv. „internetovou platformu” k objednávání zboží on-line s možností nabízet prodej zboží a služeb prodejci a instalatéry. V systémech značky Taur realizujeme také nářaďový program pro instalatéry. I svým zákazníkům bezplatně pronajímáme profesionální nástroje.

Pomáháme s organizací veletržních výstav a s celou řadou dalších marketingo-reklamních úkonů.           

To vše umožňuje nám a našim zákazníkům dívat se do

budoucnosti mnohem klidněji a optimističtěji.